اجرای سیستم زهکشی در پروژه مسکونی ویتوس

طراحی سیستم زهکشی پروژه مسکونی ویتوس گامی اساسی برای زیرساخت استاندارد است. پروژه برج‌های مسکونی ویتوس رو به روی بندر نوشهر و در فاصله بسیار نزدیکی نسبت به دریا قرار دارد. با توجه به بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی در این محل، قبل از خاکبرداری و اجرای فونداسیون، نیاز به زهکشی زمین است. با استفاده […]

تکمیل عملیات تحکیم بستر پروژه مسکونی ویتوس

تحکیم بستر پروژه مسکونی ویتوس واقع در شهر نوشهر از روش تزریق پر فشار یا جت گروتینگ انجام شده است. در پروژه‌های ساختمانی خاص و با توجه به موقعیت قرار گیری پروژه و وضعیت خاک منطقه، نیاز به تحکیم بستر خاک قبل از اجرای فونداسیون می‌باشد. در پروژه برج‌های مسکونی ویتوس روش اجرای تزریق پر […]