مطالعات فرصت برج پارس

پروژه پارس با مساحت زمین 5,295 مترمربع در ابتدای خیابان خواجه عبدالله انصاری با دسترسی مناسب به خیابان شریعتی قرار گرفته است. از لحاظ تقسیمات اداری شهر تهران این پروژه در منطقه 4 واقع شده است و در نزدیکی منطقه 7 قرار دارد. اعتبار سازنده و کارفرما، همجواری با هسته ترافیکی حمل و نقل عمومی سیدخندان، مجوز و پروانه ساخت مطلوب، دسترسی مناسب به شریان های اصلی شهر و دسترسی مناسب به امکانات رفاهی و شهری از جمله نقاط مثبت این پروژه می باشد.

شرکت دوان ایرانیان با توجه به شرایط پروژه، همچون قرار گرفتن زمین در پهنه s طرح تفصیلی، برخورداری از تیم معماری و طراحی قوی و با توجه به مطالب ذیل پس از بررسی و اخذ بازخورد، به ارائه سناریوهای توسعه پرداخت.

  • تحقیقات میدانی 140 مورد اداری در تهران
  • مطالعه بر روی گروه ­های کانونی
  • بررسی پروژه‌ های لاکچری و اخذ بازخورد از مطلعین و برخی از مالکان
  • بررسی روند شکل‌گیری برج ­های اداری در کشورهای منطقه
  • اعمال نظر خبرگی کارشناسان شرکت دوان ایرانیان
  • وضعیت رشد برج ­های اداری در تهران و کلانشهرهای بزرگ و پیش بینی روند آتی

پیشنهادات شرکت دوان ایرانیان در قالب 4 سناریو تهیه و به مالک پروژه ارائه گردید. سناریوی نهایی پیشنهادی توسط شرکت دوان ایرانیان با طراحی دو گروه معمار و شهرساز به کارفرما تحویل داده شد. معرفی گروه معماری و شهرسازی یونانی YAP به کارفرما برای طراحی سناریوی نهایی، سبب شد تا طرح نهایی پروژه از حد بالای استانداردهای بین المللی طراحی برج های اداری- تجاری برخوردار باشد.