مطالعات فرصت پروژه اسپارو رشت

دوان ایرانیان در آذرماه 1397 همکاری خود با شرکت پارس سازه را در خصوص انجام پروژه تحقیقات بازار و مطالعات فرصت اسپارو رشت آغاز کرد. 
در ابتدا، مطالعات اسناد فرداست شهری به منظور آشنایی ابتدایی با این ویژگی های این شهر، طرح های مصوب شهری و توسعه ای و الگوی توسعه منطقه در دستور کار تیم مطالعاتی دوان قرار گرفت. بررسی اسناد فرداست همچون طرح جامع و تفصیلی از جمله قدم های بسیار حائز اهمیت در روند انجام مطالعات فرصت است زیرا این قوانین و ویژگی ها نمی توانند در خلق کانسپت های نهایی نادیده انگاشته شوند. 

در گام بعدی، تیم تحقیقات بازار دوان عازم شهر رشت شد تا تحقیقات میدانی خود را آغاز کند. تحقیقات میدانی یا Market Research در پروژه اسپارو شهر رشت شامل سه دسته سرفصل اصلی می باشد که هدف از تهیه آن شناخت کامل مردمان شهر و رقبا و الگوهای واقعی توسعه و رشد شهر است. مطالعه و بررسی ویژگی های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی بخش های مختلف شهر، طبقه بندی هسته های فعالیتی و کسب و کار، جمع آوری مشخصات مربوط به قیمت و نوع واگذاری واحدهای تجاری، اداری و مسکونی، بررسی و شناخت رقبای بالقوه در بخش های مختلف عملکردی شامل پروژه های ساخته شده و در حال بهره برداری و پروژه های در حال ساخت، بررسی نیازها، کمبودها و پتانسیل های رشد و مصاحبه با گروه های مختلفی از شهروندان و یا افراد آشنا به این شهر؛ سرفصل های تحقیقات میدانی را تشکیل داده است. 

بخش بعدی در این مطالعه تبیین ویژگی های عملکردی، استانداردها و نمونه های موردی ملی و بین المللی در خصوص تمامی کاربری های متصور در خلق سناریوهای توسعه می باشد. مفاهیم به روز و استانداردهای نوین ساخت، بهره برداری و مدیریت همواره به عنوان الگوهایی برای توسعه یک پروژه موفق باید مدنظر قرار بگیرند تا از یک سو نیازهای گروه مخاطب به خوبی در آن برآورده شده و جذابیت پروژه از حیث نوآوری و خلق مفاهیم جدید افزایش یابد و از سوی دیگر از اشتباهات و خطاهای محتمل در تعریف پروژه جلوگیری شود. 
آخرین بخش از این مطالعات تببین سناریو های توسعه متصور برای پروژه می باشد. در خلق سناریوهای توسعه، نیاز بازار، ترجیحات کارفرما، وقایع بازار املاک و مستغلات و استانداردها و مفاهیم توسعه مد نظر قرار گرفته و در جلساتی مشترک در کارگروهای تخصصی به بحث و تبادل نظر راجع به آنها پرداخته شد. تحلیل های مالی در هر فاز از توسعه سناریوها درک بهتری نسبت به نکات مثبت و منفی و مقایسه میان سناریوها در اختیار کارفرما و اعضای کارگروه تخصصی و کارگروه مدیریتی قرار داده است.

در نهایت سناریوهای برتر با هدف خلق بهترین گزینه ممکن برای توسعه پروژه در اختیار کارفرما قرار گرفت تا با توجه به راهبردهای بنیادین سازمان خود، بهترین انتخاب و تصمیم را در خصوص پروژه اتخاذ کنند. دوان ایرانیان به عنوان بخش تفکیک ناپذیر صنعت ساختمان ایران، خدمات تحقیقات بازار و مطالعات فرصت مربوط به پروژه های ساخت و ساز را با بهره گیری از تجارب گروهی، خرد جمعی و دانش خبرگان تکمیل می کند تا خروجی پروژه رضایت کامل کارفرما را در کنار رعایت چهارچوب ها و استاندارد های لازم و انعکاس ترجیحات کارفرما به همراه داشته باشد.