هایپر استار

یکی از افتخارات شرکت دوان ایرانیان امضاء تفاهم نامه اي با شرکت هايپر ماركت هاي ماف پارس در تاریخ 16 آبان سال 1389 است. تفاهم نامه به منظور بررسي و شناسايي فرصت هاي حضور و مشاركت تجاري این گروه در پروژه هاي مطرح كشور می باشد.

این همكاري تا حصول نتيجه و برنامه ريزي جهت آشنايي و ايجاد تفاهم بين هايپرماركت هاي ماف پارس و مالكين پروژه هاي قابل تعريف ادامه خواهد داشت و متکی بر رزومه و پشتوانه تخصصي موسسین و كارشناسان شرکت دوان ایرانیان خواهد بود.

در این راستا مطالعات گسترده ای به دو زبان انگلیسی و فارسی به شرح ذیل صورت گرفت:

  • بررسی و شناسایی کلان شهر تهران
  • بررسی موقعیت های مکانی پیشنهادی جهت احداث و راه اندازی فروشگاه در شهر تهران و کرج
  • بررسی موقعیت های اداری جهت استقرار دفتر مرکزی هایپر استار در شهر تهران