زنجیره تأمین مالی مخاطره پذیر Venture Financing Chain

تأمین مالی، همیشه یکی از مباحث مهم در جریان فعالیت شرکت ها و به خصوص کسب و کارهای نوپا بوده است. کار آفرینان همیشه با این مشکل مواجه بوده اند که چگونه وجوه مورد نیاز خود را تهیه کنند؟ این موضوع در کسب و کارهای نوپا و کوچک بیشتر اهمیت پیدا می کند چرا که ریسک سرمایه گذاری در این حوزه ها بسیار بالاست و بانک ها و شرکت های بزرگ نیز گاها تمایلی به تامین مالی فعالین این حوزه ندارند.

به علاوه حمایت های مقطعی و یا مختص به حوزه خاص می تواند برای شرکت های نوپا مشکلاتی را ایجاد کند از این رو این شرکت ها به دنبال زنجیره تامین مالی می باشند که شرکت را تا رسیدن به حد بلوغ و ثبات نسبی یاری کند.

امروزه در سرتاسر جهان روش های مختلف تأمین مالی برای چنین شرکت هایی خلق و توسعه یافته است. شکل زیر اجزای زنجیره تامین مالی را معرفی و زمان مناسب برای استفاده از آنها را نشان می دهد: 

بنیان گذاران، دوستان و خانواده یا 3F ، founders, friends & family و یا مرحله راه اندازی 
فرشتگان تجارت Business Angels 
سرمایه گذاران مخاطره پذیر Venture Investors
بانک ها Banks
عرضه اولیه سهام Initial Public Offering (IPO)  

هریک از این روش ها ویژگی های مختص به خود را دارا هستند که در نوشتارهای بعدی به آنها پرداخته خواهد شد.

مطالب مرتبط