مارکتینگ ویروسی Viral Marketing

بازاریابی ویروسی و تبلیغات ویروسی به تکنیک های بازاریابی اطلاق می­شود که شبکه های اجتماعی موجود برای افزایش آگاهی در مورد برند یا اهداف دیگر شرکت ها مانند افزایش فروش و … از فرآیندهای ویروسی استفاده می­کنند. مانندطریقه انتشار ویروس در کامپیوتر و انسان ها البته این مسئله می تواند به دو شکل شفاهی یا از طریق تأثیرات شبکه های اینترنت باشد. به زعم لوینسون(2003) بازاریابی ویروسی یکی از قدرتمند ترین سلاح های بازاریابی چریکی می باشد. در حقیقت بازاریابی ویروسی از شبکه های اجتماعی موجود، بوسیله ی ترغیب مصرف کنندگان به سهیم کردن دوستانشان در اطلاعات مربوط به محصول، بهره برداری میکنند. همچنین بازاریابی ویروسی نوعی انتقال دهان به دهان پیام توسط افرادی است که از این طریق برخی از پیام های بازاریابی مربوط به شرکت، برند و یا محصولات شرکت از طریق ابزارهای رسانه ای عمومی غالبا (اینترنت) در سطح گسترده ای بین عموم جامعه منتشر می شود.

تفاوت تبلیغات ویروسی با بازاریابی ویروسی:

محققان (اکلر و راجرز، 2010؛ پورتر و گلارن، 2006) تبلیغاات ویروسی را زیر مجموعه ای از بازاریابی ویروسی میدانند. بازاریابی ویروسی همانن بازاریابی سنتی در بردارنده ی اجزای آمیخته بازاریابی(محصول، قیمت، ترفیع و توزیع) می باشد ولی تبلیغات ویروسی یکی از اجزای ترفیع است.

تفاوت بازاریابی ویروسی با سایر ارتباطات بازاریابی:

برخلاف سایر ارتباطات بازاریابی که محتوای تبلیغاتی دارند و نوعی ارتباط بازاریاب-مصرف کننده هستند، تبلیغ دهان به دهان توسط خود مصرف کنندگان و از روی میل  ایجاد می­شوند که از کانال های مختلف به سایر مصرف کنندگان منتقل می شود. در تبلیغ ویروسی بازاریابان با استفاده از یک پیام جذاب و اثر گذار، مصرف کنندگان را جهت به راه انداختن تبلیغ دهان به دهان تحریک می کنند. همچنین بازاریابی ویروسی از هر تبلیغ دیگری قوی تر و سریع تر می باشد.

مشکلات بازاریابی ویروسی:

کنترل نام و نشان تجاری : یکی از مشکلاتی که در بازاریابی ویروسی وجود دارد این است که شرکت کنترلی بر روی نام و نشان تجاری خود ندارد.

رشد بدون نمودار(نگاره): بازاریابی ویروسی میتواند به مسیرهای رشد غیر قابل پیش بینی منجر شود.

فقدان سنجش و اندازه گیری : شرکت همیشه نمیتواند فردی را که پست های الکترونیک را دریافت میکند و آنچه را که وی انجام میدهد پیگیری کند.

تهدید روابط شخصی : اگر این نوع بازاریابی به صورت ضعیفی عمل کند، این نوع بازتریابی میتواند در ابعادد وسیع باعث خدشه دار کردن موقعیت بازاریاب شود.

راه های غلبه بر مشکلات ویروسی:

  • ایجاد نام و نشان تجاری قوی که تحمل تعبیر و تفسیرها را داشته باشد و یا ابداع رهیافت و راهکاری که فاقد نام و نشان تجاری باشد.
  • انتخاب و استفاده کردن از ویروسی که دارای ارزش زیادی است و محدود ساختن روابط.
  • آشنایی و شناخت قوانین و مقررات و آموزش طرفداران شرکت.
  • گسترش، تنظیم و هدف گیری در مورد ویروس هایی که دارای ارزش هستند.

آنچه که مسلم است بازاریابی ویروسی یک هدف نیست، بلکه بخشی از استراتژی جامع بازاریابی شرکت است. اگر هدف عمده فعالیت های پست الکترونیک، ایجاد نام و نشان تجاری است به منظور تحقق این هدف، میتوان از این روش استفاده کرد.

مطالب مرتبط