مدیریت دارایی Asset management

مدیریت دارایی به هرگونه سیستمی اطلاق می شود که اموال با ارزش متعلق به یک شخص یا گروه را نظارت و یا نگهداری کند. این اصطلاح هم ممکن است برای دارایی های ملموس همچون ساختمان ها به کار رود و هم راجع به دارایی های غیرملموس همچون نیروی انسانی، سرمایه های ذهنی و دارایی های مالی. مدیریت دارایی یک فرآیند سیستماتیک است که شامل اجرا، نگهداری، ارتقاء سطح، فروش، ایجاد ارزش افزوده، استمرار سود و مدیریت ارزش دارایی می شود. 
این اصطلاح در بیشترین استفاده خود در دنیای تحلیل مالی و در مفهوم مدیریت سرمایه گذاری investment management و حوزه امور مالی شرکت به کار می رود و به افراد و شرکت هایی اطلاق می شود که از سوی دیگران امور مربوط به سرمایه گذاری  های مختلف را انجام می دهند. یک مشاور یا یک شرکت خدماتی اموال مالی مشتری خود را در امور مربوط به سرمایه گذاری، تأمین بودجه، حسابداری، پرداخت بیمه و مالیات ممکن است مدیریت کند. به عنوان مثال، تصمیماتی که مدیران سرمایه گذاری در رابطه با اموال یک صندوق بازنشستگی انجام می دهند نمونه ای از مدیریت سرمایه گذاری محسوب می شود.
در معنای دیگر، مدیریت دارایی به خدمات مشاوره ای اطلاق می شود. در این اصطلاح، مدیریت دارایی به فرآیند اطمینان سازی از وضعیت دارایی های ملموس و غیرملموس گفته می شود که شامل نگهداری، اصلاح، ارتقا و استفاده کردن در بهترین زمینه و کسب بالاترین بازدهی از محصول میشود. تفاوت معنای اول با دوم در این است که در معنای اول مدیریت در مورد پول یا دارایی مالی و در مورد دوم مدیریت در مورد مدیریت دارایی های غیر مالی همچون زمین و ساختمان صورت می گیرد.

هدف مدیریت دارایی در بخش املاک و مستغلات این است که از طریق یک سرمایه گذاری مطمئن در بخش املاک و مستغلات، سرمایه اولیه را در مسیری هدایت کنند که بیشترین درآمد و سود حاصله از یک سرمایه گذاری کسب شود و سرمایه اولیه به درآمد و سپس به سرمایه مالی تبدیل شود. مدیران دارایی در طول حیات یک ساختمان (عموما بلند مرتبه) بر روند آن نظارت دارند و موظف هستند سرمایه اولیه سرمایه گذاران را به بهترین نحو وارد بازار ساخت و ساز کرده و بیشترین سود ممکن را در بهترین بازه زمانی ممکن برای آنها به ارمغان بیاورند. آنها از تصمیم گیری های اولیه شامل نوع ساخت تا مدل بهره برداری و سپس برنامه های انتقال اموال به صاحبان زمین و ساختمان در راستای کسب سود بیشتر خدمات مشاوره ای ارائه می کنند.
مدیریت دارایی در زیر مجموعه دوم را می توان به فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری و کسب سود و فعالیت های مربوط به حفظ و نگهداری ساختمان تقسیم کرد. حفظ، نگهداری، ارتقا، بهبود برند و خدماتی از این دست که در طول مدت سبب حفظ ارزش یک ساختمان می شوند را مدیریت اموال property management می نامند. 
شما می توانید در بخش واژگان، راجع به مدیریت اموال بیشتر بخوانید.

مطالب مرتبط