مدیریت مشاعات Strata management

گاهی اوقات این اصطلاح با نام body corporate management یا مدیریت شرکت سهامی نیز شناخته می شود و اصطلاحی تخصصی در حوزه مدیریت اموال است که شامل اداره روزانه و مدیریت اموالی است که به صورت مشترک در مالکیت چند نفر است و شامل واحدهای چندگانه، نواحی و امکانات مشترک است. این اصطلاح از مفهومی استرالیایی راجع به قانون املاک استخراج شده است به نام strata title که در مورد مدیریت مالکیت های مشترک در ساختمان های آپارتمانی و چندطبقه به کار برده می شود. در بازار رو به رشد دبی و ابوظبی از همین قانون تبعیت شده و همچنین یکی از سریعترین اشکال رو به رشد تملک خانه در امارات متحده امریکا محسوب می شود. چنین مدیریتی در صورتی موفق خواهد بود که ساختارهای قانونی برای مالکیت های مشترک و چندکاربره فراهم باشد. قانون تملک آپارتمان ها در ایران در حال حاضر مرتبط ترین قانون با مدیریت مشاعات محسوب می شود که در سال 1343 تصویب شده است و بنابراین لزوم به روز شدن این قانون و پشتیبانی اجرایی مناسب و کارآمد در بحث مدیریت مشاعات ضروری به نظر می رسد. 
بسیاری از ساختارهای قانونی از مشاعات با عنوان اموال مشترک نام می برند. مالکان در این نوع از مالکیت به طور خودکار عضوی از انجمن یا گروه مالکان می شوند. این انجمن باید مسئولیت هرگونه مدیریت یا نگهداری از اموال مشترک همچون راهروها، لابی ها و یا زیرساخت های تفریحی همچون استخرهای شنا و سالن های بدنسازی را به عهده بگیرند. همچنین این انجمن مسئول اداره امور مالی مربوط به ملک نیز هستند. در اینجا نقش مدیریت مشاعات این است که با این انجمن مالکان کار کرده و تشکیل کمیته اجرایی دهند تا بتوانند با بازده بالاتری اموال مشترک را مدیریت، کنترل، نگهداری و اداره کنند.

از دیگر وظایف در این حیطه شامل موارد ذیل است:
– حسابداری عمومی 
– جمع آوری شارژ ساختمان و امور مربوط به حسابداری؛ گاهی در مورد ساختمان های بزرگ با شرایط خاص، این مبلغ در حسابی سپرده گذاری شده و برای ساختمان سودآوری به عمل می آورد. تمامی حسابرسی ها باید به اطلاع مالکین برسد. 
– تهیه صورتحساب عوارض و هزینه خدمات 
– تدارک برای قرارملاقات ها
– پیگیری امور با ذینفعان از اموال
– هماهنگی امور مربوط به نگهداری 
– پیگیری امور مربوط به قوانین و مقررات 
– صدور اعلامیه ها، سفارشات و گواهینامه ها
– وظایف عمومی منشی گری
– حفظ امنیت ملک؛ مدیر مشاعات مسئول حفظ امنیت ملک در برابر مواردی همچون سرقت، آتش سوزی، ورود بدون مجوز افراد غریبه و دیگر آسیب هایی که املاک را (چه ملک بدون سکنه و چه ملک با سکنه) تهدید می کند می باشد. او می تواند با تعریف راهکارهای موثر از این موارد جلوگیری کند. 
– پیگیری امور مربوط به بیمه ساختمان
– نقش واسط میان مستأجران در حل اختلافات؛ مدیر مشاعات باید به امور قانونی مشاعات تسلط کامل داشته باشد تا بتواند به امور قانونی رسیدگی کرده و بهترین راه حل را ارائه کند. همچنین مدیر اموال مسئول رسیدگی به جلسات ماهانه یا سالانه مستأجران است تا از این طریق موضوعات مشترک را مطرح نماید. 
– مسئول نگهداری و حفظ اموال متعلق به ساختمان Building asset management (مدیریت دارایی در مقیاسی دیگر)؛ که این سرفصل بیشتر در ساختمان های اداری، تجاری، تفریحی و خصوصا لوکس معنا پیدا می کند.


در میان موارد ذکر شده، امور مربوط به نگهداری بخش بسیار مهمی است که می توان آنرا در فصل مدیریت امکانات طبقه بندی کرد. در ساختمان های کوچکتر و با مسئولیت کمتر، مدیر مشاعات همان مدیر امکانات facility manager است. اما در بناهای بلندمرتبه و با تعداد مستأجر و یا مالک بالا، مدیریت امکانات زیرمجموعه ای از مدیریت مشاعات است که می تواند توسط یک گروه و یا گروه زیرمجموعه انجام و پیگیری شود.

مطالب مرتبط