اسپارو، پروژه ای درخشان در شهر رشت

تحقیقات بازار و مطالعات فرصت پروژه تجاری – اداری اسپارو رشت در ردیف پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی شرکت دوان ایرانیان قرار گرفت.   دوان ایرانیان به عنوان اولین شرکت مشاوره بازاریابی، فروش و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان با سابقه درخشان خود در انجام مطالعات کیفی و تحقیقات بازار و همچنین ارائه خدمات مطالعات […]