مجتمع تجاری-اداری اطلس انقلاب

اطلس انقلاب گام مهمی برای دوان به منظور کسب تجربه مذاکرات حساس و دقیق تیمی بود. اطلس انقلاب، مجتمعی تجاری اداری به مساحت 1620 مترمربع، در 10 طبقه و دارای 90 واحد تجاری است که در بورس کتاب قرار دارد و مقابل درب اصلی دانشگاه تهران واقع شده است. کارفرمای این پروژه، شرکت ایرانیان اطلس، […]