بازار شمسه

زمان آشنایی شرکت دوان ایرانیان با پروژه شمسه، این پروژه با نام “بازار بزرگ میدان امام خمینی” در جوار حرم حضرت معصومه در شهر قم تحت نظارت شهرداری شهر قم در حال ساخت بود. این بازار با طرح معماری ایرانی-اسلامی دارای 600 واحد تجاری بوده و به واسطه کانسپت خاص آن، از پروژه های متفاوت […]