برج‌های مسکونی ناویا

برج های مسکونی ناویا در زمینی به وسعت 54503 مترمربع توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب بعنوان معتبرترین برند مسکونی ساز کشور در حال ساخت است. این مجمع بصورت کلی در 20 بلوک، 1440 واحدی با تنوع ارتفاع طبقات 9-12-15-18 ساخته خواهد شد. ناویا با تمرکز بر ساخت واحدهای ایمن و اقتصادی در بخش کمتر […]