اجرای مهندسی بازاریابی و فروش مرکز تجاری سینما آزادی تهران

اجرای مهندسی بازاریابی و فروش مرکز تجاری سینما آزادی واقع درمنطقه عباس آباد تهران نبش خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) تهران که کمتر کسی با نام آن آشنا نیست در دستور کار شرکت دوان قرار گرفت. کاربری این مجتمع نام آشنا، تجاری- سینمایی می باشدکه دارای 45 واحد تجاری در چهار طبقه و متعلق به شرکت تجلی مهر ایرانیان […]