پروژه عرفان

مجتمع مسکونی عرفان در غربی ترین نقطه تهران، منطقه پایدار شهری ۲۲، ضلع غربی دریاچه چیتگر، توسط شرکت A.S.P به عنوان مجری و با سرمایه گذاری گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن (با پشتوانه بانک قوامین) به عنوان کارفرما با چشم انداز کوهستان از یک سو و دریاچه و جنگل از سوی دیگر، احداث […]