مجتمع مسکونی عرفان

آغاز دهه نود، زمانی است که گروه سازه پایدار قرن تصمیم به گسترش کسب و کار خود در صنعت ساختمان کرد و از این رو تعداد بیشماری از پروژه های ساختمانی تحت مدیریت این گروه در اقصی نقاط کشور تعریف شد. در این میان پروژه عرفان از جمله معدود پروژه های نزدیک به تحویل تحت […]