مطالعات فرصت برج تجارت بین الملل تهران

پروژه برج تجارت بین‌الملل تهران در زمینی به مساحت 15705 متر مربع در موقعیت بسیار مطلوبی به لحاظ دسترسی، در خیابان شیراز جنوبی واقع شده است. با توجه به موقعیت مکانی مناسب که در ارتباط با بزرگراه های همت و کردستان دارد، یکی از پروژه‌های جالب توجه و مهم در حوزه مطالعات فرصت برای شرکت […]