پروژه مالی اقتصادی مشهد

پروژه مالی اقتصادی مشهد در شهر مقدس مشهد، در ابتدای شاهراه تجاری مشهد (بلوار جانباز) و در حاشیه میدان جانباز قرار دارد. این مجموعه عظیم با زیر بنای بالغ بر 130 هزار مترمربع، شامل برج های چند منظوره و با کاربری های متنوعی می باشد. این برج دارای 108 واحد تجاری به مساحت کل تقریبی 29270 […]