ارائه مشاوره توسعه به پروژه تجاری رزت

دوان ایرانیان در راستای ارائه مشاوره استراتژیک به سرمایه گذاران پروژه فاخر رزت، همراه با گروه معماری YAP از این پروژه بازدید کرد. پروژه رزت، پروژه ای تجاری در شهر ارومیه است که در زمینی به مساحت 53500 مترمربع در حال اجرا و ساخت می باشد. این پروژه که متعلق به شهرداری شهر ارومیه بوده است، هم اکنون با ورود سرمایه گذار جدید در مرحله جدیدی از توسعه با سیاستهای جدید ساخت قرار گرفته است. این برای اولین بار است که همکاری چند جانبه یک شرکت مهندسی بازاریابی و فروش (دوان ایرانیان) و یک شرکت مشاوره فنی و مهندسی خارجی (گروه معماری یاپ) به همراه مشاور بومی پروژه و تیم اقتصادی کارفرما در قالب یک کارگروه مهندسی ارزش تشکیل و به فعالیت پرداختند.

مهندس انیسی سیاست های استراتژیک خود را برای ساخت، توسعه، فروش و بهره برداری این پروژه در اختیار گروه سازنده و سرمایه گذار قرار داد و در راستای این سیاست ها، گروه یونانی YAP به اصلاح محصول و مهندسی ارزش پرداخت و سه آلترناتیو طراحی را ارائه کرد. در این بازدید سازندگان و سرمایه گذاران به ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند و به جمع بندی جامعی در خصوص طراحی فازهای بعدی پروژه رسیدند.

همچنین گروه YAP از مجتمع تجاری لاله پارک تبریز به عنوان یکی از رقبای اصلی پروژه رزت در شمال غرب کشور عزیزمان ایران بازدید کردند.

برای کسب اطلاعات بیشتر از فعالیت های گروه YAP به وب سایت زیر مراجعه فرمایید:

http://adis.gr