استراتژی و همفکری در دل نصف جهان

دوان ایرانیان جلسات تخصصی بازاریابی و فروش مرکز تجاری فیروزه اصفهان را در شهرهای تهران و اصفهان با کارفرمایان پروژه آغاز کرده است. دوان طی این جلسات پروپوزال های توسعه، استراتژی‌های فروش، پوزیشنینگ پروژه، برندینگ پروژه، پروپوزال های بازاریابی و … را به عنوان پیش درآمدی از اقدامات کلیدی خود به کارفرما ارائه نموده است.

مرکز تجاری فیروزه در منطقه 6 اصفهان و ابتدای خیابان چهار باغ بالا در زمینی به مساحت 2357 مترمربع واقع شده است. مساحت زیر بنای ناخالص پروژه 16.778 مترمربع و زیر بنای خالص کل 7.133 متر مربع و مساحت مفید تجاری در این پروژه حدود 5.908 متر مربع است. این پروژه دارای 9 طبقه بوده که کاربری طبقات منفی چهار تا منفی دو، پارکینگ، انباری و تأسیسات است. کاربری طبقه زیر همکف، اول و دوم مجموعه تجاری، کاربری طبقه سوم، فودکورت و طبقه چهارم رستوران است. کارفرمای این پروژه شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود است که سابقه درخشانی در عملیات اجرایی پروژه های مسکونی، تجاری و اداری دارد.

شرکت دوان ایرانیان در هر پروژه و متناسب با شرایط و ویژگی های آن، پیشنهادات نوین و درخور توجهی به کارفرمایان ارائه می دهد. در مرکز تجاری فیروزه اصفهان نیز باتوجه به موقعیت مکانی پروژه، بررسی پتانسیل های توسعه، بررسی شرایط بازار و دیگر ویژگی های پروژه راهکارها و راه حل های منحصر به فردی در جهت فروش و بهره برداری هرچه بهتر این مرکز ارائه می نماید و در صورت توافقات در گام های بعدی نیز مانند یک تیم منسجم در کنار پروژه حضور خواهد داشت.