رقابت 15 شرکت کارگزارفروش در مناقصه مطالعات فرصت برج های دوقلوی حکیم

شرکت دوان ایرانیان توانست گوی سبقت رادررقابتی که بین 15 شرکت مهندسی فروش و تحقیقات بازار شرکت داشتند برباید. در مناقصه ای که بین متقاضیان اجرای پروژه مطالعات فرصت پروژه برج های دو قلوی حکیم برگزار شد به بررسی جنبه های مختلف توانمندی های شرکت های حاضر در مناقصه از جمله توان مطالعاتی، تیم اجرای پروژه، سوابق پیشین و برنامه ها و بخش بندی های اجرای پروژه پرداخته شد.

 این قرارداد مورخ 25/03/1393  فی مابین شرکت دوان ایرانیان با شرکت توسعه و عمران بهناد بنا (به نمایندگی از بانک سامان) مجری پروژه های البرز مگا مال، ساختمان ماهواره پردیس، اقدسیه و آذر تبریز با مدیریت جناب آقای مهندس ایوب نظری با مضمون انجام مطالعات فرصت (مطالعات امکان سنجی و طرح کسب و کار) پروژه اداری تجاری حکیم به متراژ 145,200 مترمربع واقع در تقاطع اتوبان حکیم و شیخ بهایی منعقد گردید.