سیتادیوم حامی دوستداران فرهنگ و هنر در شهر رشت

با برگزاری کارگروه های تخصصی و نشست مدیران برند، اضافه شدن طبقه جدید با کاربری فرهنگی هنری در دستور کار سازندگان سیتادیوم شهر رشت قرار گرفت.

علاقه ساکنین شهر رشت به هنر به خصوص در بخش سینما و تئاتر موضوعی است که پس از استقرار تیم تخصصی تحقیقات بازار و با انجام مطالعات میدانی، انجام مصاحبه های گسترده با گروه ها و سنین مختلف جمعیتی، مطالعات مردم شناسی شهر رشت تحت عنوان شناخت علاقه و سلیقه افراد بومی منطقه به دست آمد. بررسی های صورت گرفته در زمینه سرانه ها و کمبود کاربری های مورد نیاز شهری نتایج مهمی به همراه داشت که در جلسات کارگروه تخصصی با حضور مدیران برند سیتادیوم مطرح گردید.

تیم مدیریت توسعه پروژه سیتادیوم رشت به لحاظ سازه ای پیش بینی افزودن طبقه جدید را در برنامه توسعه خود لحاظ نموده ولی به لحاظ اجرایی، این موضوع جهت اخذ نتایج تحقیقات بازار تیم خبره مطالعات بازار سیتادیوم به زمان آتی موکول شده بود. در این جلسات با حضور تیم بهره بردار در زمینه هماهنگی و ارائه نتایج حاصل از جلسات متعدد با بهره برداران سالن های سینما و تئاتر طبقه جدید سیتادیوم موفق به اخذ تایید از سوی مدیریت برند گردید.

شرکت دوان ایرانیان مدیریت توسعه مجموعه سیتادیوم و شرکت اشل مدیریت بهره برداری پروژه را به عهده دارند.

در طبقه جدید با کاربری فرهنگی هنری، بخش های متعدد از جمله سالن های سینما، تاتر، گالری های مجهز و همچنین در نظر گرفتن فضای پارکینگ کافی جهت سهولت استفاده توسط علاقه مندان به هنر در نظر گرفته شده است. سیتادیوم رشت در این مجموعه فرهنگی هنری در نظر دارد با ارائه سطح گسترده ای از خدمات و امکانات به هنردوستان، بستری مناسب برای جایگاه والای هنر در سطح منطقه باشد.

مجموعه فرهنگی هنری در طبقه جدید سیتادیوم ارائه کانسپت جدید بلک باکس برای اولین بار در سالن های تاتر منطقه است.

پروژه سیتادیوم رشت، زیرمجموعه ای از مراکز تجاری زنجیره ای سیتادیوم با هدف ایجاد مراکز تجاری با استانداردها و سطح خدمات بالا و بین المللی در شهرهای بزرگ ایران محسوب می شود که در زمینی به مساحت 5 هکتار و در موقعیت مکانی منحصر بفردی در شهر رشت، در ابتدای جاده رشت- انزلی طراحی و در حال احداث است. لذت در کنار هم بودن اعضای خانواده همواره از اهداف برند سیتادیوم است که در کانسپت خود به آن توجه اساسی دارد و فراهم آوردن فضایی شاد و تفریحی برای رسیدن به این هدف در جهت تامین نیازهای خانواده ها در نظر گرفته شده است.