پروژه تجاری فاخر ارومیه

گروه مهندسین مشاور معماری YAP طرحهای خود را برای توسعه پروژه بینظیر سیتادیوم به صورت نهایی ارائه کرد. سیتادیوم ارومیه، پروژه ای تجاری در شهر ارومیه است که در زمینی به مساحت 53500 مترمربع و در 5 طبقه در حال اجرا و ساخت می باشد.

این پروژه که متعلق به شهرداری شهر ارومیه بوده است، هم اکنون با مشارکت سرمایه گذار جدید در مرحله جدیدی از توسعه با سیاستهای جدید ساخت قرار گرفته است. این برای اولین بار است که همکاری چند جانبه یک شرکت مهندسی بازاریابی و فروش (دوان ایرانیان) و یک شرکت مشاوره فنی و مهندسی خارجی (گروه معماری یاپ) به همراه مشاور بومی پروژه و تیم اقتصادی کارفرما در قالب یک کارگروه مهندسی ارزش تشکیل و به فعالیت پرداختند.

مهندس بشیر انیسی سیاست های استراتژیک خود را برای ساخت، توسعه، فروش و بهره برداری این پروژه در اختیار گروه سازنده و سرمایه گذار قرار داده بودند و در راستای همین سیاست ها، گروه یونانی YAP به اصلاح محصول و مهندسی ارزش پرداخت و سه آلترناتیو طراحی را ارائه کرد. در راستای مدل بهره برداری نوین تعریف شده توسط شرکت دوان ایرانیان، گزینه نهایی برای سیتادیوم ارومیه در دو فاز اجرایی طراحی شد. هدف از طراحی و اجرای این مجتمع تجاری در دوفاز استفاده بهینه و حداکثری از قابلیتهای بهره برداری در زمان کوتاهتر است.

روند و فازبندی اجرایی ساخت، پارکینگهای کافی و مدرن برای مجتمع تجاری، طراحی نوین و به روز ساختمان، سکانس بندی مناسب فضاهای داخلی، وجود فضای وسیع هایپراستار و مدل بهره برداری نوین و کارآمد از عواملی هستند که سیتادیوم را در منطقه خود تبدیل به پروژه ای بی رقیب ساخته است.

http://adis.gr/