پروژه مریم و عملکرد بی نظیر فروش واحدهای مسکونی

عملکرد شرکت دوان ایرانیان در فروش واحدهای مسکونی پروژه مریم بسیار چشمگیر بوده است. برج مریم با مالکیت شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران اکنون رکورد فروش را در پروژه های مسکونی تهران شکسته و پر فروش ترین پروژه این شهر بوده است.

قرارداد مهندسی بازاریابی و فروش پروژه مریم که متعلق به شرکت سرمایه گذاری بیمه بود ایران چندی پیش منعقد شده است. شرکت دوان ایرانیان تنها با گذشت کمتر از 50 روز از شروع همکاری، توانست 50 درصد از واحدها را به متقاضیان شناسایی شده واگذار نماید. پس از 70 روز از شروع به کار، تیم فروش دوان توانست 70 درصد از واحدهای مسکونی این پروژه را به فروش برساند. فروش دوان در این پروژه به صورت نقدی بوده است که عملکرد بی نظیر شرکت را در موضوع شناسایی متقاضیان بالقوه نشان می دهد. 

برج مریم 13 طبقه بوده و 64 واحد مسکونی دارد. در این برج امکاناتی از قبیل استخر، سونا، جکوزی و همچنین سالن ورزشی احداث شده است. ویژگی پروژه مریم در آن است که جزو نخستین پروژه های لوکس منطقه غرب تهران می باشد که کیفیت ساخت و عملکرد خود را از بافت اطراف متمایز کرده است. مهندسی ارزش و تعریف عملکردهای خدماتی برای برندسازی از جمله خدمات بسیار تأثیر گذار شرکت دوان ایرانیان بوده است. اصلی ترین نتیجه تعریف چنین خدماتی، جذب گروه های مخاطب خارج از عرف در منطقه است.

سرمایه گذاران پروژه مریم، این پروژه را به عنوان خانه ای لوکس در غرب تهران پذیرفته اند.

برای مطالعه بیشتر در خصوص استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت دوان در پروژه مریم داستان این پروژه را مطالعه فرمایید:

بام نیایش