آخرین وضعیت پروژه جدید شرکت در جزیره کیش

فعالیت های مربوط به تحقیقات بازار در پروژه کیش به اتمام رسیده و گزارش مربوطه به همراه پیشنهاد اولیه استراتژی قیمت گذاری و ورود به بازار، جهت تصمیم گیری و اعمال نظر به کارفرما ارائه شده است .

  1. دفتر اطلاع رسانی در محل پروژه در حال آماده سازی است.
  2. کارشناس اطلاع رسانی شرکت در جزیره مستقر شده است.
  3. سایت و کاتالوگ پروژه در حال طراحی می باشد.
  4. واحد نمونه در حال طراحی و آماده سازی است.

در صورت تصمیم گیری به موقع کار فرما طبق برنامه از 20 اسفند مرحله اول فروش به صورت VIP  اعلام خواهد شد.

مالک این پروژه یکی از بزرگ ترین شرکت های سرمایه گذار در صنعت ساختمان است . پروژه مورد نظر ساختمانی مسکونی در بهترین نقطه از جزیره زیبای کیش می باشد . تیم تحقیقات بازار شرکت دوان ایرانیان در جزیره مستقر شده و تیم های دیگر مشغول بررسی و تدوین برنامه زمان بندی اجرای مهندسی بازاریابی و فروش در پروژه مذکور هستند. مراحل اولیه کار و بررسی نقاط ضعف و قوت داخلی و خارجی پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مدیران شرکت حساسیت بالای به کیفیت اطلاعات بدست آمده و تحلیل کارشناسان در این مرحله نشان خواهند داد. پس از انجام تحقیقات بازار و تدوین استراتژی های ورود به بازار جزییات بیشتری از پروژه جدید اعلام خواهد شد .