ارائه خدمات مطالعات فرصت برای اولین بار در ایران

مطالعات فرصت به عنوان راهکاری استراتژیک و سناریو محور، از جمله خدمات منحصربفرد دوان ایرانیان خواهد بود. شرکت دوان ایرانیان قصد دارد بزودی مدل اجرایی خود در ارائه مطالعات فرصت را در همکاری با چندین پروژه فاخر ارائه کند. فرآیند این نوع از مطالعات برگرفته از تجارب بین المللی مدیران این شرکت و منطبق با آخرین خدمات ارائه شده توسط مطرح ترین شرکت های املاک و مستغلات در جهان است. در این مطالعات در بخش تحلیل های مالی، از نرم افزارهای تخصصی طراحی شده توسط مدیران و مشاوران شرکت استفاده می شود.

مطالعات فرصت (Opportunity Studies) به مطالعاتی اطلاق می گردد که به دنبال شناسائی اولیه فرصت های عمومی سرمایه گذاری است. هدف از چنین مطالعه ای تبیین سریع و ارزان حقایق برجسته و بارز یک قابلیت سرمایه گذاری در بازار می باشد.

مطالعات فرصت به سرمایه گذاران تمامی سناریوهای متصور توسعه را نشان می دهد. این سناریوها با نگاه به نمونه های جهانی و مدل های فکری کارفرما تجزیه و تحلیل می شوند و با پشتوانه تحلیل های مالی بهترین سناریوهای محتمل معرفی می شوند.

امروزه شرایط اقتصادی و ریسک های موجود در بازارهای سرمایه گذاری ساخت پروژه های ساختمانی را با چالش های بسیاری مواجه کرده اند. آینده پژوهشی، تحلیل هوشمندانه شرایط اقتصادی، سلایق مخاطبین آتی و سرعت بالای تغییرات تکنولوژی همگی لزوم مطالعاتی از این دست را اجتناب ناپذیر می کند.

درباره مطالعات فرصت بیشتر بخوانید: