اصولی برای همدلی با هموطنان سیل زده

شرکت دوان ایرانیان با فروش کتاب “اصول” به نفع سیل زدگان سعی بر ایفای نقشی کوچک برای همدلی با هموطنان سیل زده کرده است.

کتاب “اصول” نوشته آقای ری دالیو پر فروش ترین کتاب آمازون در حوزه فرهنگ سازمانی، با حمایت شرکت دوان ایرانیان و با هدف ارتقاء فرهنگ سازمانی در فروردین ماه سال 1398 ترجمه و به چاپ رسید و کمپین فروش این کتاب به نفع سیل زدگان همزمان با روز جهانی کتاب، 3 اردیبهشت، آغاز شد.

از آنجا که سیل بسیاری از هموطنان عزیزمان در سال جدید را با مشکلات بسیار مواجه ساخت و همچنان رفع خسارت های ناشی از سیل و بهبود اوضاع شهرهای مختلف کشورمان نیازمند حمایت و کمک های مردمی است، شرکت دوان ایرانیان با پیوستن به کمپین حمایت از سیل زدگان دراین امر خیر، با فروش کتاب “اصول” سعی در ایفای نقشی هر چند کوچک داشته است است. کسانی که مایل به پیوستن در این طرح خیرخواهانه بودند هزینه خرید کتاب را به حساب “هلال احمر” واریز کرده و شرکت دوان ایرانیان کتاب اصول را برای آنها ارسال کرد. امید می رود این کمپین گامی کوچک در این امر خیر گروهی را برداشته باشد.