بازار مسکن و حضور دوان ایرانیان در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

شرکت دوان ایرانیان در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژی در مرکز همایش های بین المللی رازی شرکت کرد. این نمایشگاه در تاریخ 27 و 28 دی ماه برگزار شد. دوان با هدف معرفی پروژه های مسکونی خود در استان مازندران که توسط بزرگترین انبوه ساز کشور در حال ساخت است، در این نمایشگاه شرکت نمود.

تیم بازاریابی دوان ایرانیان با ارائه اطلاعات جامع در ارتباط با پروژه های بام چالوس و پرستوی بابلسر در این کنفرانس شرکت کرد. دوان با توزیع کاتالوگ و CD مربوط به پروژه ها پاسخگوی شرکت کنندگان بود.

از نکات قابل توجه، حضور مدیران ارشد سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و صاحبنظران در بخش مدیریتی کشور در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژی بود.

دوان ایرانیان با اجرای مسابقه SMS در رابطه با شرایط بازار مسکن در ایران اطلاعات جامعی در خصوص پیش بینی فعالان صنعت ساختمان گردآوری کرد. بیش از 80% مدعوین در این نظرسنجی شرکت کردند.  پیش بینی شرکت کنندگان در مورد تغییرات بازار مسکن در طول برگزاری کنفرانس به فضای کنفرانس حال و هوایی خاص بخشید.

پروژه های پرستوی بابلسر و بام چالوس توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در استان مازندران در حال ساخت هستند. شروع همکاری دوان با کارفرمای محترم این دو پروژه همزمان با شروع شرایط بحرانی بازار مسکن بوده است.

استراتژی های دوان ایرانیان در خصوص پیشبرد اهداف بازاریابی و فروش این دو پروژه را مطالعه کنید!