تجربه یک روز متفاوت در دفتر دوان بعد از قرنطینه

دوان ایرانیان بعد از برگشت از قرنظینه برای تغییر حال و هوای همکاران در روزهای پراسترس پیشین، تصمیم به اجرای برنامه ای هیجان انگیز گرفت. برای این برنامه نقاشی با رنگ اکرلیک و تکنیکی از آبستره که ساده باشد و همه بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، انتخاب شد.

روز اجرا، برای آشنایی و راهنمایی‌های اولیه توسط یکی از هنرمندان باتجربه آموزش‌های اولیه در اختیار همکاران دوان قرار داده شد. سپس همکاران شروع به ساختن رنگ‌های دلخواه کردند و با شیوه های متفاوت رنگ ها را برروی بوم‌هایشان ریختند و هریک اثری خلق کردند. این برنامه که حدوداً 4 ساعت طول کشید، حال و هوایی متفاوت به دفتر دوان داد و توانست لحظات متفاوتی در تاریخ دوان رقم بزند.

بعد از اتمام کار تابلوها، بخش متمایزکننده و سوپرایز این روز، آغاز شد. با اتمام هر تابلو، از صاحب اثر قیمت تخمینی تابلو و سپس قیمت پیشنهادی درصورت فروش به نفع خیریه پرسیده شد. در نهایت تصمیم بر آن شد که هرکسی که بخواهد تابلوی خود را از دوان خریداری کرده و مبلغی توافقی به خیریه اهدا کند که با استقبال بی نظیری مواجه شد.

دوان همیشه بر این باور است که اگر حال خوبی داریم می‌توانیم با اشتراک گذاری آن با دیگران انرژی مثبت و حال خوبمان را دوچندان کنیم. آن روز نیز خاطره شیرین نقاشی همراه با کار خیر گروهی در ذهنمان ماندگار شد.