حضور مهندس انیسی در نشست فصلی کمیته معاونین و مدیران اقتصادی سرمایه گذاری کلانشهرها در شهر رشت

نشست فصلی کمیته معاونین و مدیران سرمایه گذاری شهرداری های کشور با حضور شهردار محترم، رئیس شورای اسلامی شهر و رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت در این شهر در 26 و 27 دی ماه در هتل کادوس برگزار شد.

این نشست با رویکردی نوین به سرمایه گذاری و مشارکت در شهرداری های کلانشهرهای ایران، با حضور سرمایه گذاران موفق کشور و استان در کنار مدیران سرمایه گذاری کلانشهرها برگزار شد و مهندس بشیر انیسی نیز به عنوان یکی از سرمایه گذاران موفق و فعالان در عرصه ساخت و ساز در این مراسم حضور داشتند.

طرح های سرمایه گذاری همچون باغ راه ایرانی جزیره کیش، طرح جامع بوستان های رشت، طرح پسماند سوز تهران و حمل و نقل و ترافیک در این نشست مطرح و به امضا رسیدند. طی این نشست دو روزه تفاهم نامه های بسیاری از سوی سرمایه گذاران با شهرداری رشت نیز منعقد شده و پروژه های مهمی در عرصه تحول، پیشرفت و توسعه شهر رشت تعریف شد که در این همین راستا تفاهم نامه مطالعه و جذب سرمایه گذار بوستان ملت شهر رشت از سوی شرکت دوان ایرانیان در راستای ایجاد مسیر تجاری به امضای مهندس انیسی، مدیرعامل شرکت دوان ایرانیان و شهردار محترم رشت رسید.

هدف اصلی سرمایه گذاری گروه های سرمایه گذار در کلانشهرها ایجاد شغل و افزایش درآمد مردم است. در این نشست سعی بر آن بود تا به اهمیت ایجاد کسب و کارهای جدید با توجه به زمینه های بومی و شرایط اقلیمی پرداخته شود. در همین راستا سازمان سرمایه گذاری از موثرترین سازمان ها بوده و شهرداری ها می توانند تعامل بسیار مفید و سازنده ای را با این نهاد در راستای توسعه و پیشرفت شهرها داشته باشند.