دوان ایرانیان در پنجمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان

غرفه زیبای شرکت دوان ایرانیان به همراه تیم کارآمدش در پنجمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان میزبان بازدیدکنندگان و علاقمندان بود. این نمایشگاه از 6 الی 9 خرداد 1387 در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد.

دوان ایرانیان در این نمایشگاه به توضیح و شرح خدمات تخصصی خود در زمینه مهندسی بازاریابی و فروش پرداخت. حدود 1700 نفر از غرفه دوان ایرانیان در این نمایشگاه 4 روزه بازدید کردند. اطلاعات مربوط به بازدید کنندگان ثبت گردید تا نظراتشان پس از نمایشگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.