همکاری دوان با پروژه اطلس انقلاب

مجتمع تجاری – اداری اطلس انقلاب واقع در میدان انقلاب رو به روی دانشگاه تهران با سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس (با پشتوانه بانک انصار) به عنوان کارفرما در سال 1391 احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت؛ با توجه به موقعیت مکانی و بورس بودن خیابان انقلاب تهران به عنوان مکان استراتژیک عرضه و فروش کتاب و محصولات فرهنگی این مجتمع تجاری – اداری می تواند با دارا بودن طراحی ویژه معماری خود و بهره گیری از استفاده رمپ حرکت در طبقات تجاری و استفاده از دستگاههای متعدد پله برقی و آسانسور رونق اقتصادی مناسبی را در منطقه به خصوص بازار کتاب تهران ایجاد نماید.

مشخصات عمومی

  • تعداد طبقات : 10 طبقه
  • مساحت زمین : 1620 متر مربع
  • مساحت زیر بنا : 12830 مترمربع
  • مساحت مفيد تجاري : 1683 متر مربع در 64 واحد
  • مساحت مفيد اداري : 1285 متر مربع در 12 واحد
  • مساحت مفيد موقعیت اداری: 1878 متر مربع در 16 واحد
  • تعداد پارکینگ: 145 عدد
  • تعداد انباری: 36 عدد

خدمات شرکت دوان ایرانیان واگذاری یکجای پروژه تجاری – اداری اطلس انقلاب به سرمایه گذار با همکاری و هماهنگی های مدیران شرکت ایرانیان اطلس (کارفرما و مالک) و شرکت دوان بود که در نوع خود بی نظیر است.