میلینیوم

برج ميلينيوم يا هزاره سوم به عنوان بزرگترين برج اداري و اولين ساختمان اسکلت تمام فلزي، با 34طبقه در زميني به مساحت 15200 متر مربع و با زيربنايي برابر با 123000 متر مربع در بزرگراه شهيد همت و تقاطع با خيابان شيخ ‌بهايي تهران واقع شده است.

پس از گذشت بيش از 17 سال از مطالعات اوليه اين طرح، شرکت دوان ايرانيان به عنوان مشاور استراتژيک، همکاري خود با کارفرماي اين پروژه عظيم (تعاوني مسکن آشيانه هزاره سوم ايرانيان) را در خصوص مطالعات فرصت و مهندسي ارزش آغاز نمود. تيم تحقيقات بازار در بخش مطالعات فرصت طبق روند کاري خود تسلط کامل از منطقه 6 و محدوده مورد مطالعه را پيش روي خود قرار داد. بررسي تمامي کاربري­ هاي شاخص اداري، تجاري و مسکوني، تفريحي، و همچنين کاربري هاي چند منظوره، شناسايي رقبا و بررسي امکانات و معايب، مزاياي آن ها، و تعيين و تدقيق قيمت هاي به روز کاربري ها در سطح منطقه از خدمات دوان بوده است.

 از ديگر اقدامات اين تيم، تهيه پرسشنامه و مصاحبه با مضمون امکانات دفاتر اداري و کانسپت هاي مراکز اداري است. اين اقدام با هدف آشنايي بيشتر از نقطه نظرات تمامي اشخاصي که به نوعي با فضاها و دفاتر اداري در شهر تهران سر و کار دارند، صورت گرفته است.