دراک شیراز

دراک شیراز نخستین پروژه شرکت دوان ایرانیان در سال 1386 است. همکاری با شرکت سرمایه گذاری مسکن در این پروژه نخستین فعالیت دوان به عنوان کارگزار انحصاری بازاریابی و فروش محسوب می شود. در آن زمان شرکت سرمایه گذاری مسکن بزرگترین مجموعه ساختمانی کشور محسوب می شد که این موضوع نشأت گرفته از سه واقعیت […]