ثبت یک رکورد ملی در مجتمع مسکونی مریم

در مجتمع مسکونی مریم رکوردی ملی در فروش واحدهای مسکونی ثبت شد. شرکت سرمایه گذاری ساختمان دوان ایرانیان با اجرای مهندسی بازاریابی و فروش توانست رکوردی تازه را ثبت کند.

پروژه مسکونی مریم، متعلق به شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران، در 100 روز کاری خود در این پروژه موارد زیر را ثبت کرد:

 1. از نظر برقراری ارتباط با مخاطب: 19000 ارتباط ثبت شده است
   
 2. از نظر تماس تلفنی :3300 تماس تلفنی
   
 3. از نظر تعداد بازدید کننده از پروژه : 1350 نفر با تمامی مشخصات ثبت شده است
   
 4. از نظر فروش : فروش 98% پروژه به صورت تک فروشی
   
 5. از نظر بودجه بازاریابی و تبلیغات : 0.2% از فروش انجام شده است

آمار فوق نشان می دهد در بازار فعلی مسکن نیز سود آوری از بخش ساختمان امکانپذیر است اگر:

 • آشنایی کارفرما با مسائل اقتصادی
 • چابک بودن سازمان
 • استفاده از خدمات مهندسی بازاریابی و فروش
 • تصمیم سازی های مشترک در کارگروه کارفرما و کارگزار
 • آینده پژوهی در روند تغییرات صنعت ساختمان

شایان ذکر است شرایط فروش پروژه مریم به صورت نقدی بوده است و به سبب امکانات ویژه مجتمع قیمت آن حدود 20 درصد از قیمت منطقه گرانتر بوده است .

با داستان همکاری شرکت دوان ایرانیان با پروژه مریم بیشتر آشنا شوید!