طرح نهایی فضای داخلی سیتادیوم رشت

پس از برگزاری جلسات هفتگی همفکری پروژه سیتادیوم رشت به مدت 3ماه و با استناد به نتایج بررسی های صورت گرفته در زمینه سرانه ها و کمبود کاربری های مورد نیاز شهری، تحقیقات بازار و مطالعات میدانی، مصاحبه های گسترده با گروه ها و سنین مختلف جمعیتی، مطالعات مردم شناسی شهر رشت با هدف شناخت علاقه و سلیقه افراد بومی منطقه، طرح نهایی فضای داخلی سیتادیوم رشت از بین 3 طرح پیشنهادی انتخاب و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.

طراحی اولیه سیتادیوم رشت در ابتدا با همکاری یک شرکت معماری بین المللی تهیه شده بود اما با توجه به هدف احداث سیتادیوم مبنی بر ایجاد یک مرکز تجاری متناسب با ویژگی های منطقه و درخور شان مردم بومی همچنین ایجاد رضایت و رفاه آن ها به واسطه رفع نیازها و کمبود های شهری، تیم توسعه پروژه تصمیم به ادامه کار طراحی و معماری پروژه با یک تیم معتبر و به نام داخلی گرفت و همکاری با شرکت بن سار به سرپرستی مهندس محمد مجیدی آغاز شد. در طول مدت این همکاری و پس از بررسی های کارشناسی 3طرح پیشنهادی، طرح نهایی که در آن علاوه بر فضای تجاری و تفریحی بخش عمده ای از فضا به کاربری های فرهنگی و ورزشی از جمله سینما، تئاتر، گالری های مجهز، سالن های ورزشی، درمانی و بهداشتی اختصاص داده شده بود، انتخاب شد.

همچنین برای اولین بار در ایران کانسپت فضای شبیه ساز بازار های سنتی گیلان در یک مجتمع تجاری در نظر گرفته شد. هدف از اجرای این طرح  احیای سنت ها و فرهنگ های بومی منطقه در کنار توزیع، طبخ و ارائه محصولات محلی به صورت روزانه و تازه می باشد.