واحدهای برج مسکونی ساحلی اطلس کیش تمام شد!

برج مسکونی اطلس کیش یکی از برج های معتبر و خوشنام جزیره کیش است که توسط شرکت معظم سرمایه گذاری ایرانیان اطلس در بهترین منطقه جزیره ساخته شده است. شرکت دوان ایرانیان به عنوان کارگزار انحصاری بازاریابی و فروش برج مسکونی اطلس کیش از سال 94 فعالیت خود را در این پروژه آغاز نمود. طی این دوران سیاست ها و شرایط واگذاری براساس زمانبندی تعیین شده از سوی کار فرما با توجه به به شرایط اقتصادی و در نظر گرفتن بهترین شرایط برای خریداران و کارفرمایان طراحی و اجرا گردید.

شرایط پرداخت عالی و منعطف، ساخت بسیار مناسب، امکانات و ویژگی های برج و موقعیت مکانی از مهمترین عوامل انتخاب توسط خریداران و حتی معرفی پروژه به سایر دوستان و آشنایانشان بوده است.

دوان در طی مدت زمان در نظر گرفته شده فروش از سوی کارفرمای محترم، ویژگی ها و مشخصات این پروژه را به مخاطبان بالقوه خرید واحد مسکونی در جزیره کیش معرفی کرده و با تعریف استراتژی های مختلف قیمتگذاری و شرایط پرداخت طی بسته های مختلف فروش مطابق با توان گروه های مخاطب، عملیات فروش حرفه ای این پروژه را پیش برده است. اردیبهشت ماه 97؛ آخرین قرارداد فروش برج های مسکونی اطلس کیش منعقد و قرارداد انحصاری فروش این پروژه به پایان رسید.

شرکت دوان ایرانیان به عنوان کارگزار انحصاری بازاریابی و فروش برج مسکونی اطلس کیش از سال 94 فعالیت خود را در این پروژه آغاز نمود. طی این دوران سیاست ها و شرایط واگذاری براساس زمانبندی تعیین شده از سوی کار فرما با توجه به به شرایط اقتصادی و در نظر گرفتن بهترین شرایط برای خریداران و کارفرمایان طراحی و اجرا گردید.