اجرای مهندسی بازاریابی و فروش مرکز تجاری سینما آزادی تهران

اجرای مهندسی بازاریابی و فروش مرکز تجاری سینما آزادی واقع درمنطقه عباس آباد تهران نبش خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) تهران که کمتر کسی با نام آن آشنا نیست در دستور کار شرکت دوان قرار گرفت. کاربری این مجتمع نام آشنا، تجاری- سینمایی می باشدکه دارای 45 واحد تجاری در چهار طبقه و متعلق به شرکت تجلی مهر ایرانیان می باشد.

مهندس نظیر انیسی کارشناس ارشد مهندسی بازاریابی و فروش مرکز تجاری سینما آزادی افزود: با توجه به ویژگی ها و شرایط شاخص موجود در این مرکز با لطف و عنایت پروردگار و تکیه به تجربیات موفق گذشته مدیران شرکت دوان ایرانیان و کارفرما، میتوان مرکز تجاری آزادی را یکی از بهترین مراکز خرید تهران نام برد.

دفتر اطلاع رسانی مرکز تجاری سینما آزادی تهران فعالیت خود را آغاز کرده است.