انتخاب مهندس انیسی، مدیرعامل دوان ایرانیان در مجمع عمومی کانون کارآفرینان استان تهران

انتخابات مجمع عمومی جهت تعیین 6 نفر از اعضاء هيات امناي كانون کارآفرینان استان تهران درنوبت اول روز سه شنبه مورخ 11اسفند 94 با حضور اکثریت در محل سال اجتماعات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار گردید.

در این مراسم گزارشي از اقدامات كانون كارآفرينان در سنوات گذشته از قبيل تدوين بسته حمايت از كارآفرينان، راه اندازي سايت كانون، برگزاري سلسله نشست ها، انتشاربيانيه هايي در خصوص مشكلات كسب وكار و پيگيري مشكلات كارآفرينان از طريق مسئولينBesides ارائه و بر لزوم مشاركت كارآفرينان در فعاليت هاي كانون ارائه گردید همچنین در ادامه آقاي حامدنيا ضمن تشكر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران بابت حمايت از كانون كارآفرينان ، با اظهار اينكه رتبه ايران در شاخص هاي فضاي كسب وكار 118 مي باشد ،به بيان پاره اي از مشكلات كارآفرينان مانند سودبانكي، قاچاق كالا، عدم شفافيت مالي و عدم حمايت دولت از بخش خصوصي پرداختند.

درپایان 15 نفر كانديدا جهت عضويت در هيات امناء به تشريح فعاليت ها و برنامه هاي خود پرداختند و پس از آن راي گيري انجام شد.

اسامی منتخبین انتخابات مجمع عمومی کانون کارآفرینان

1-آقاي مجيد سياري، مديرعامل موسسه ماهان 

2- آقاي غلامرضا حبيبي مديرعامل موسسه فرزان

3-آقاي خسرو سلجوقي مديرعامل زيست فناوركيميا 

4-آقاي روبن غني پورمديرعامل موسسه فرا امتياز 

5-آقاي بشير انيسي مديرعامل شركت دوان ايرانيان 

6- خانم سميه باقربيگي مديرعامل گيتي افروز تابان 

دو نفر از كارآفرينان برترنيز به عنوان اعضاء علي البدل كانون كارآفرينان استان تهران انتخاب شدند.