انعقاد تفاهم نامه في ما بين شركت دوان ايرانيان و هايپراستار (Hyperstar)

شركت هايپر ماركتهاي ماف پارس با برند هايپراستار (Hyperstar) چند سالي است كه فعاليتهاي خود را در كشور ايران اغاز نموده است و توانسته همانند هزاران شعبه خود در سراسر دنيا در ايران هم مدل اجرايي موفقي در عرضه كالا به نمايش گزارد. امروزه براي سرمايه گذاري در صنعت ساختمان بسيار روشن خواهد بود كه حضور شعبه اي از اين برند معتبر در هر پروژه اي باعث ايجاد سود مضاعف در واگذاري واحدهاي تجاري آن پروژه خواهد شد.

شركت the1 در ماه گذشته و پس از برگزاري جلسات متعدد با بخش سرمايه گذاري شركت هايپر ماركتهاي ماف پارس و با تكيه بر رزومه و پشتوانه تخصصي موسسين و كارشناسان خود توانسته است تفاهم نامه اي را با موضوع بررسي و شناسايي فرصتهاي حضور و مشاركت تجاري هايپر ماركتهاي ماف پارس در پروژه هاي مطرح كشور و همكاري تا حصول نتيجه و برنامه ريزي جهت آشنايي و ايجاد تفاهم بين هايپر ماركتهاي ماف پارس و مالكين پروژه هاي قابل تعريف را منعقد نمايد.

در همين زمينه مدير عامل شركت THE ONE IRANIAN افزود: امضا تفاهم نامه بين شركت سرمايه گذاري THE ONE و شركت هايپرماركتهاي ماف پارس نشان دهنده قابليت استانداردهاي خدمات قابل ارائه در شركت دوان با شركتهاي معتبر و تراز اول تجاري دنيا مي باشد.