بازدید مدیرعامل شرکت دوان ایرانیان از دفتر دبی

مدیرعامل شرکت دوان ایرانیان، جناب آقای مهندس بشیر انیسی، از دفتر دوان دبی بازدید کرد و با مدیرعامل این شرکت، آقای Tarek A. Chomal، به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. در این بازدید مدیران راجع به برنامه های مشترک آتی پرداختند و برنامه 2016 را تنظیم کردند. این هم افزایی و هماهنگی میان دفاتر دوان سبب خواهد شد تا در آینده شرکت دوان ایرانیان با قدرت بیشتری پروژه های سرمایه گذاری خارجی در ایران را پیگیری کند و بتواند از فرصت های مناسب همکاری با شرکت های خارجی بهره مند شود. جلسات هماهنگی و معرفی شرکت و خدمات آن به شرکت های خارجی از این پس در دفتر دوان دبی صورت خواهد پذیرفت.

همچنین طی این سفر مهندس انیسی از پروژه جدید شرکت دوان دبی بازدید کرد. آخرین پروژه دوان مدیریت انحصاری بازاریابی، فروش و بهره برداری برجی در خیابان اصلی دبی، شیخ زاید، جنب هتل گلوریا یاسات می باشد.

مدیرعامل شرکت دوان ایرانیان، جناب آقای مهندس بشیر انیسی طی سفر چند روزه که به کشور امارات داشتند ، ضمن بازدید از نمایشگاه  Citysacape  در دفتر دبی شرکت دوان در شهر دبی نیز حضور پیدا نمودند.

طی این حضور؛ جلسه مشترکی فی مابین جناب آرقای مهندس بشیر انیسی و آقای Tarek A. Chomal مدیر عامل شرکت دوان دبی برگزار و به بررسی مسائلی در خصوص توسعه همکاری های مشترک و برنامه ریزی وتدوین اهداف اجرایی در سال 2016 پرداختند.

شرکت دوان ایرانیان طی سالها فعالیت خود در حوزه مهندسی بازاریابی و فروش همواره ارتباط مستمر و گسترده ای با همتای تجاری خود در دبی داشته است و این ارتباط منجر به داشتن دانش سطح بالای این شرکت در حوزه فعالیت خود و بومی سازی این دانش  گردیده است. در ادامه این مذاکرات برنامه ریزی هایی  جهت برپایی جلسات در دفتر دبی به منظور بررسی همکاری و سرمایه گذاری شرکت های بین المللی در ایران صورت گرفت.

در ادامه  آقای مهندس انیسی از جدید ترین پروژه تحت مدیریت شرکت دوان دبی واقع درخیابان شیخ زاید، جنب هتل گلوریا یاسات بازدید نمودند. شرکت دوان دبی دراین پروژه به عنوان مشاورو مجری انحصاری مهندسی بازاریابی-فروش و مدیریت بهره برداری حضور خواهد داشت.