تقدیر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گسترش سبا از موفقیت پروژه بام نیایش

جناب آقای مهندس بیگی مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری گسترش سبا با ارسال لوح تقدیر، از شرکت دوان ایرانیان به جهت اجرای موفق مهندسی بازاریابی و فروش در مجتمع مسکونی بام نیایش قدر دانی نمود.

در این رابطه مهندس بشیر انیسی مدیرعامل شرکت دوان ایرانیان افزود :

ارسال لوح تقدیر توسط شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران باعث دلگرمی مجموعه همکارانم در شرکت شد و جا دارد به این نکته اشاره کنم که موفقیت کسب شده را مدیون تیم شایسته و چابک  مجموعه سرمایه گذاری بیمه ایران  و چابکی و هوش تجاری مدیران  عالی آن مجموعه هستیم چون کار تیم دوان ایرانیان تصمیم سازی ست و تصمیم گیری با کار فرما است که تاثیر مستقیم در نتیجه خواهد داشت.

امیدوارم مجموعه دوان ایرانیان بتواند در موفقیت های پروژه های آتی شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران نقش بسزایی  داشته باشد .