حمایت از کارآفرینان سرمایه گذاری برای توسعه و سازندگی ایران زیبا

در تاریخ 7 تیرماه 1401، جناب آقای مهندس بشیر انیسی به عنوان ریاست کانون کارآفرینان برتر استان تهران برگزیده شدند.

کانون کارآفرینان برتر استان مجموعه ای مستقل و غیردولتی متشکل از کارآفرینان برتر، صاحبنظران و کارشناسان حوزه کارآفرینی استان تهران است که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و وظایف لایحه پیشنهادی “سازمان نظام کارآفرینی جمهوری اسلامی ایران” تشکیل شده است. حضور و فعالیت مثمر ثمر جناب آقای بشیر انیسی به عنوان کارآفرین برتر در حوزه خدمات صنعت ساختمان در این سال ها باعث شد تا ایشان با اکثریت آراء به عنوان رئیس کانون انتخاب شوند. 

جلسه هفتم تیرماه با حضور هیات امنای کانون کارآفرینی استان متشکل از ریاست جهاد کشاورزی، ریاست سازمان صنعت، معدن تجارت استان تهران، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی استان تهران، مدیر کل توسعه کارافرینی وزارت تعاون، کار و‌رفاه اجتماعی، معاون اقتصادی استانداری تهران، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، مدیر کارافرینی و‌ اشتغال اداره کل تعاون، کار و‌ رفاه اجتماعی استان تهران و سایر هیات امنای کانون  برگزار شد. همچنین در این جلسه جناب آقای دکتر نقی زاده  به عنوان دبیر کانون کارآفرینان برتر استان تهران انتخاب شدند.

آقای بشیر انیسی سال هاست که در حوزه کارآفرینی فعالیت های ارزشمندی را در کارنامه خود ثبت کرده اند و در کنار فعالیت های رسمی خود همواره در عرصه های مختلف به عنوان معلم و مشاور کارآفرینی فعالیت داشته اند. تعهد، تخصص، لیاقت و شایستگی ایشان و دیگر اعضای کانون کارآفرینان همگی در راستای سربلندی ایران عزیز و تحکیم پایه های رشد و توسعه آینده جوانان این مرز و بوم است.

گزیده ای از اهداف کانون کارآفرینان استان تهران به شرح زیر است:

  • ايجاد نظام مديريت يکپارچه راهبردي در توسعه کارآفريني استان
  • کشف و بهره‌گيري مطلوب از ظرفيت ‌هاي نهفته کارآفرينان استان
  • انسجام بخشی به کارآفرینی متناسب با نیازهای توسعه استانی و ملی
  • نهادينه ‌سازي فرهنگ کارآفريني در جامعه و تقويت نهادهاي پشتيباني‌کننده توسعه کارآفريني
  • کشف و بهره‌ گيري از تمامي ظرفیت ‌های نهفته و موجود مناطق و استان‌ ها به ویژه در عرصه مزیت‌ های نسبی در امر توسعه کارآفريني
  • تعامل مستمر بین مدیران و کارشناسان ارگان های حاکمیتی با کارآفرینان بخش غیر دولتی در جهت تصمیم سازی و پیشبرد برنامه های توسعه استان و کشور