مهندس بشیر انیسی در جمع اعضای نظام مهندسی شهر

اولین جلسه از سری نشست های کارآفرینی و معرفی کسب و کارهای نوپا در کارگروه تخصصی عمران نظام مهندسی تهران با حضور مهندس بشیر انیسی به عنوان سخنران برگزار شد.

سری نشست های تخصصی کارگروه عمران مجتمع فنی تهران با اهداف آموزشی مختلف برگزار می شود و اینبار در آخرین روزهای اسفند ماه 1396 برای اولین بار موضوع کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا در این مجموعه به صورت تخصصی مورد بحث قرار گرفت.

همایش کارآفرینی که به همت جناب مهندس مجتبی صابر به عنوان رئیس پنل برگزار شد، با سخنرانی آقایان مهندس رشیده زاده، ریاست گروه تخصصی عمران، مهندس خطیبی عضو هیئت مدیره سازمان و مهندس الهی فر نائب رئیس گروه عمران آغاز شد و در ادامه مهندس انیسی به عنوان کارآفرین برتر کشوری شرحی از فرآیند کارآفرینی و ماهیت کسب و کارهای نوپا دادند و مفاهیمی همچون فرشتگان کسب و کار و شتاب دهنده ها را تبیین کردند و به بیان نمونه های موفق کسب و کارهای خلاقانه در سطح بین المللی که مناسب با تخصص اعضای شرکت کننده باشد؛ همچون کمپانی select که در زمینه خلق کانسپت های نوآورانه در زمینه ساختمان پیشرو می باشد و تحلیل عوامل موفقیت این شرکت ها پرداختند.

این نشست دو ساعته که مقدمه ای بر سلسله نشست های آتی با این موضوع است، به صورت پرسش و پاسخ ادامه پیدا کرد و شرکت کنندگان استقبال بسیار زیادی از محتوای کارگاه و مباحث مطرح شده کردند.