کارگاه جایگاه برند در مدیریت اموال در استراتژی های پریمیوم در بناهای بلند

برای دومین بار کنفرانس بناهای بلند با هدف بررسی اثرات این بناها در حیات پایدار شهری با حضور صاحب نظران، اساتید، مسئولین و دست اندرکاران این حوزه در روزهای 30 آذر و 1، 2 دی ماه برگزار گردید.

روز سه شنبه اول دی ماه از ساعت 15 لغایت 16:30 کارگاه برند و مدیریت اموال با حضور مهندس بشیر انیسی با محوریت های ذیل برگزار شد:

سودمند سازی ساخت بناهای بلند

جایگاه یابی برند در استراتژی های پریمیوم قیمت گذاری

ارتباط استراتژی پریمیوم با مدیریت اموال

مطالعه موردی برج مجلل لکسون

محورهای کنفرانس بناهای بلند شامل کارگروه هایی به شرح ذیل می بود: 

کارگروه اقتصادی و مالی

کارگروه معماری و شهرسازی

کارگروه تکنولوژی و ساختمان

کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

کارگروه قوانین و مقررات

برگزار کنندگان کنفرانس:

مهندس سید محمد بهشتی

(رئیس گروه تخصصی معماری و شهر سازی فرهنگستان هنر ایران/ رئیس شورای سیاست گذاری)

دکتر حامد مظاهریان 

(معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر سازی/ دبیر علمی)

دکتر محمد سعید ایزدی

(معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران/ دبیر شورای سیاست گذاری)

دکتر محمد رضا حافظی

(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی / دبیر کارگروه معماری و شهر سازی)

دکتر محمود گلابچی

(معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری دانشگاه تهران/ دبیر کارگروه تکنولوژی و ساختمان)

دکتر حسین عبده تبریزی

(مشاور وزیر راه و شهر سازی در امور مدیریت و تامین مالی/ دبیر کارگروه اقتصاد ومالی)

دکتر منوچهر شیبانی اصل

(مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهر سازی / دبیر کار گروه قوانین و مقررات)

آقای احمد مسجد جامعی

(عضو شورای اسلامی شهر تهران / دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی)

مهندس شادمهر راستین

(مدرس دانشگاه هنر / دبیر اجرایی)