پروژه ای جدید در مدار مهندسی بازاریابی و فروش، برج های آیمان

شرکت دوان ایرانیان قراردادی را با شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب در خصوص کارگزاری انحصاری مهندسی بازاریابی و فروش برج های مسکونی آیمان منعقد کرد.

طراحی این پروژه از میان شرکت های برگزیده در مسابقه ملی معماری و از دو طرح برگزیده برگرفته شده است و هدف اصلی توسعه آن بازآفرینی شهری محلات قدیمی شهر تبریز با رویکرد “کار و زندگی” می باشد. پروژه آیمان قصد دارد کانسپتی جدید را در خصوص سکونت در برج ها یا مجتمع های مسکونی پدید آورد که حیات اجتماعی اشتراکی در آن نقش حیاتی و اصلی را ایفا می کند.

شرکت دوان ایرانیان به عنوان کارگزار انحصاری بازاریابی و فروش در سرفصل های همکاری خود قصد دارد مطالعات جامعی را در خصوص تدوین سناریوهای توسعه، مخاطب شناسی، اصلاح محصول بر مبنای نیازها و سلایق مخاطبین آتی و برندسازی این پروژه به عنوان گام اصلی ورود به پروژه انجام دهد.

خدمات دیگر همچون تدوین استراتژی های قیمتگذاری، بازارسازی، کمپین های بازاریابی، تدوین استراتژی های خلق اتمسفر اجتماعی بر مبنای تعریف کاربری های تجاری و خدماتی و مهندسی فروش از دیگر خدمات این شرکت در پروژه آیمان خواهد بود.

به زودی اخبار بیشتر در خصوص فرآیند خلق برند آیمان را از دوان ایرانیان خواهید شنید. برای ارتباط با واحد توسعه و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پروژه های شرکت دوان ایرانیان با ما در تماس باشید.

021-96667296