جلسه هیئت امناء کانون کارآفرینان رسمی ملی

نخستین جلسه هیئت امناء کانون کارآفرینان رسمی ملی در تاریخ 30 اردیبهشت 1403 برگزار شد. این نشست با حضور رئیس هیئت امناء کانون، وزیر محترم کار، 7 تن از معاونین محترم وزرا از 7 وزارتخانه، معاون محترم وزارت کار، رئیس صندوق های مختلف از جمله شستا، روسای بانک ها از جمله بانک رفاه و بانک توسعه تعاون، مدیران کل محترم مدعو از استان های بزرگ کشور و با حضور 20 تن از کارآفرینان برگزار شد. در این جلسه اعضای کانون کارافرینان رسمی ملی گزارش عملکرد و شرح فعالیت های خود را ارائه کردند. همچنین پیشنهاداتی بسیار کاربردی و عملیاتی را در راستای ارتقاء اکوسیستم کارآفرینی و اشتغال کشور در راستای سیاست های کارآفرینان و دولت سیزدهم بیان کردند. کانون کارآفرینان رسمی ملی نهادی خصوصی و مردم گرایانه است که در راستای بهبود زمینه فعالیتی کارآفرینان فعالیت می کند.

در این جلسه احکام اعضای هیئت امناء دولتی و اعضای خصوصی این هیئت امناء که شامل کارآفرینان برگزیده با انتخابات می شوند، توسط وزیر اهداء و ابلاغ شد. از سوی دیگر، سایت و نسخه جدید جشنواره کارآفرینان توسط وزیر به صورت الکترونیک افتتاح شد.

در این جلسه، آقای بشیر انیسی به نمایندگی از کارآفرینان طرح تغییر نگاه اعتبارسنجی فعالان اقتصادی را از پایه وثایق بانکی به پایه میزان پرداخت مالیات و لیست و ضرائب بیمه تأمین اجتماعی قراردادی را پیشنهاد دادند. این پیشنهاد بسیار مورد توجه اعضای هیئت امناء و وزیر محترم قرار گرفت. بشیر انیسی، به عنوان رئیس کانون کارآفرینان تهران و نائب رئیس کانون ملی این طرح را موتوری برای رشد فعالیت های تولیدی دانست. در این روش، سرمایه انباشه در اقتصاد کشور تبدیل به سرمایه در حال کار خواهد شد و صاحبین کسب و کار انگیزه بیشتری برای اظهار بیمه و مالیات بنگاه کاری خود خواهند داشت.