گفتگو با مهندس بشیر انیسی در برنامه رادیویی شب آفتابی

بشیر انیسی به مناسبت 29 بهمن روز کارآفرینی و آغاز هفته کارآفرینی، میهمان برنامه رادیویی شب آفتابی در رادیو اقتصاد بودند. این برنامه که به صورت تخصصی در حوزه کارآفرینی و خوداشتغالی به فعالیت می پردازد، هر شب از اساتید دانشگاه، کارشناسان برتر و کارآفرینان موفق دعوت می کند تا ابعاد مختلف حوزه کارآفرینی را از طریق روایت های واقعی به مخاطبین خود بشناساند.


برنامه رادیویی شب آفتابی مورخ 29 بهمن با حضور آقای مهندس بشیر انیسی و آقای دکتر میثم یزدی (مربی کسب و کار) برگزار شد و میهمانان این برنامه حول موضوع “سفر قهرمانی” روایت ها و تجربیات خود را از زندگی حرفه ای کارآفرینانه خویش بیان کردند. آقای انیسی در خصوص ویژگی های کارآفرینان و موضوع تاب آوری در سفر قهرمانانه صحبت کردند. یکی از این موضوعات که ریشه در فرهنگ قدیمی بازار ایران دارد، مفهوم آموزش تدریجی و گام به گام در حین بودن در فضای کار است که در فرهنگ ایران “شاگردی کردن”، و در ادبیات جدید کارآفرینی با عنوان “کارآموزی و کارورزی” شناخته می شود. آقای انیسی سفر قهرمانی را یک سفر انتخابی می دانند که مهارت های آن اکتسابی هستند، سفری که آموزش و تجربه در آن همزمان هستند و عنصر “نیاز” آن را تبدیل به تنها سفر و مسیر پیش روی فرد می کند. ایشان “روحیه قهرمانی” را مفهومی متمایز از تلاش برای کسب مهارت در مسیر قهرمانی می دانند و ابعاد مختلف این مفهوم را بررسی کردند.


مهندس بشیر انیسی که به واسطه تعریف خدمات متمایز در صنعت ساختمان به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شده بودند، سال هاست در این حوزه در جایگاه های مختلفی فعالیت می کنند و یکی از مهمترین رسالت های خود را ترویج فرهنگ کارآفرینی و تسهیل زیرساخت های رسمی این حوزه در کشور می دانند. ایشان نائب رئیس کانون کارآفرینان برتر ملی و رئیس کانون کارآفرینان برتر استان تهران هستند.


شما می توانید این گفتگو را از طریق لینک زیر گوش دهید:

گفتگوی مهندس بشیر انیسی در برنامه رادیویی سفر قهرمانی